Поліна Сіновець

Поліна Синовець

Керівник Одеського Центру з питань нерозповсюдження, Одеський Національний Університет імені І.І. Мечникова, Украіна.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОСВІТА

Червень 2000   -    Диплом спеціаліста з міжнародних відносин,  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

УЧЕНИЙ СТУПІНЬ

Квітень 2004    -     Кандидат політичних наук,  захист – Інститут світової економіки й міжнародних відносин (Київ).  

Тема кандидатської дисертації: «Ядерне стримування в політиці Росії у постбіполярний період».

СТАЖ РОБОТИ

Вересень 2004 (зараз)  - Доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ ім.. І.І. Мечникова 

Курси: «Актуальні проблеми світової політики», «Воєнно-політичні аспекти міжнародної безпеки», «Дипломатична та консульська служба України». Керування науковим студентським семінаром: «Проблеми глобальної безпеки та нерозповсюдження».  

Жовтень 2003 - 2012  -  Провідний науковий співробітник, Одеський філіал  Національного інституту стратегічних досліджень       

Вересень 2000- 2005  -  Науковий співробітник Центру міжнародних досліджень ОНУ 

ПУБЛІКАЦІЇ

Статті

1. Сіновець П.А. Зоряні війни: Pro et Contra”// Дослідження світової політики: Зб.наук.пр. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. -  2001. –Вип. 17.- С.94-100.

2. Сіновець П.А., Коваль І.М.“ Гра з нульовою сумою – чи є альтернатива? // Дослідження світової політики: Зб.наук.пр. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.–2002. –Вип. 18. – С.73-80. 

3. Синовец П.А. Теория сдерживания и перспективы её выживания в ХХІ столетии// Нерозповсюдження та контроль озброєнь. - 2002. - №1. –С.4-8. - ( на рус./ укр.)

4. Синовец П.А. Эволюция концепции „неприемлемого ущерба” в ядерных стратегиях// Нерозповсюдження та контроль озброєнь. – 2002. – №2. –С.4-7.-  (на рус./ укр.)

5. Sinovets P. A. September 11th – strategical turning-point  in  Russian – American relations?// Proc. International Conf. “11septembrie 2001: noul concept de securitate internationala”/ Institutul Muncii. –Cisinau, 2002. –P.50-57. 

6. Сіновець П.А. Американська ПРО: виклик класичному стримуванню?// Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – К.:  Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. - 2002. -  Вип. 21.–  С. 151-162.

7. Сіновець П.А. Договір СНП – остання крапка в закінченні “холодної війни?” // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин  – 2003.-   Вип. 41(1) –  С.97-102.  – (на укр.)

8. Сіновець П.А. Україна в системі стратегічної стабільності після закінчення «холодної війни»// Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. -  2003. –Вип. 24. - С. 182-189. 

9. Синовец П.А. Нераспространение ядерного оружия и Украина:  дискуссия и анализ проблемы. –Вісник Одеського національного університету. – 2003. - Т.8,  В.9.  –    С.745-751.

10. Сіновець П.А. Трансформація воєнно-стратегічної концепції США на початку ХХІ століття: проблема стримування // Стратегічна панорама. – 2004. -№2. - С.52-56.  

11. Синовец П.А. Иранская ядерная программа – международный аспект проблемы //  Официальный сайт  Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия), 1.10.2004

12. Синовец П.А., Гребцов В.Г. Об эволюции американской стратегии сдерживания на примере Ирака// Ближний Восток и современность:Зб. статей. – М.:Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. -2004. –Вып. 24. –С.295-306.

13. Синовец  П.А Ядерное сдерживание на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации // Официальный сайт Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия),  30.03.2005  

14. Синовец П.А. Иранский кризис: повлечет ли новая резолюция МАГАТЭ за собой эскалацию конфликта? // Официальный сайт Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия), 28.09.05

15. Синовец П.А. Іранське дось`є //Політика і час. – 2005. - №7.- С.44-49.(на укр.)

16. Синовець П.А. Американо-іранські відносини крізь призму ядерної програми Ірану// Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. -  2005. –Вип. 31. – С.273-283.

17. Шелест А., Синовец П. Позиции США и ЕС относительно решения кризисных ситуаций на Ближнем Востоке: сотрудничество и разногласия//Востоковедный сборник: Зб. статей. М.: Институт изучения Ближнего Востока. – 2006. -№7. – С.445-468.

18. Сіновець П.А. Розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході: проблема ХХІ століття//Науковий вісник. -2006. -№1 (21). –С.159-166.

19. Синовец П.А. О влиянии иранской ядерной программы на будущее режима нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке//Афганистан, Иран и Пакистан: время выбора и перемен. – М.: Институт востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока.- 2006. – С. 131-137.

20. Синовец П.А. Новые элементы ближневосточной политики США в контексте «иракского кризиса» // Официальный сайт Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия), 28.06.2006 

21. Сіновець П.А. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США: проблема стримування //Стратегічна Панорама. – 2006 - №2  - С.112-121.

22. Сіновець П.А. Режим нерозповсюдження ядерної зброї у контексті сучасної зовнішньої політики США// Стратегічні Пріоритети. – 2006. -№1. – С. 86-99.

23. Сіновець П.А. Перспективи створення ЗСЯО на Близькому Сході//Арсенал.-2007.-№1.- С.15-21.

24. Сіновець П.А. Сучасна роль політичного ісламу  у міжнародній безпеці: виклики та загрози//Стратегічні Пріоритети. - 2007.-№3(4).- С.189-194.

25. Синовец П.А. Ядерные возможности Пакистана // Официальный сайт Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия), 30 января 2008

26. Синовец П.А. «Иранская проблема» и перспективы предоставления Израилю ядерных гарантий США // Официальный сайт Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия), 26 января 2008

27. Синовец П.А. Иран в американской предвыборной гонке и военный ядерный фактор // Официальный сайт Института Израиля и Ближнего Востока ( Москва, Россия), 4 февраля 2008

28. Сіновець П.А.Ізраїльська політика «ядерної непрозорості»:оцінки і перспективи//Стратегічні пріоритети. - 2008.-№1(6).- С.190-198.

29. Сіновець П.А.Ядерний арсенал Пакистану та стабільність ядерного стримування в Південній Азії//Науковий вісник. – 2008.- №13(69).- С.167-177.

30. Сіновець П.А.Трансформація ядерної стратегії США: теорія та практика // Стратегічні пріоритети – 2009.- №2(11).- С.17-22.

31. Сіновець П.А.. Ядерна домовленість між США та Індією та перспективи стабільності в Південній Азії//Стратегічна панорама. -2009. -#2.-P.96-102.

32. Сіновець П.А. Сучасна проблема ПРО: Чорноморський вектор та перспективи для України// Чорноморська безпека..- 2010.- N2 (16). -12-22. 

33. Сіновець П.А.. Ядерне нерозповсюдження на Близькому Сході: головні тенденції та шляхи попередження// Стратегічні пріоритети. – 2010.- №1.- С.141-145.

34. Сіновець П.А.  Динаміка трансформації ядерного стримування після «холодної війни»: близькосхідний вимір // Стратегічні пріоритети .– 2010.- №3 С.76-83. 

35. Sinovets P. The New European Missile Defense Architecture: Is there a Place for Ukraine?// PONARS Eurasia Policy Conference, Washington D.C., September 211. -P.114-117. 

36. Сіновець П.А. Міжнародні тенденції розвитку ядерної енергетики: перспективи для України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. -Зб. Наукових праць. Серія: Історія Філософія. Політологія. -  2010.- В.1. - С.83-87.

37. Сіновець П.А. Актуальні проблеми розвитку режиму нерозповсюдження та Україна//Вісник експортного контролю. - 2011.-№2- С. 23-36.

38. Сіновець П.А Нова архітектура Європейської системи ПРО у планах США: глобальні стратегічні наслідки і значення для України. -Аналітична доповідь.- Одеса: Фенікс, 2011.- 33 с 

39. Сіновець П.А. Російсько-американський діалог щодо Європейської системи ПРО: наслідки для України//ЗС. - 2011.- №11/12. –С.16-19.

40. Сіновець П.А.. Перспективи Європейської  системи ПРО: можливості та ризики для України//Науковий вісник.- 2012.-N4(156).-P.78-94. 

41. Sinovets P. The Emerging Deterrence System in the Middle East: Modeling Scenarios//Post-Hegemonic Global Governance. National Security Institute 2012. – Institute for Training and Development, Amherst, 2012. – P.77-83 

42. Can there be a Common Ground? The Iranian Nuclear Program in the US-Russia Dialogue//PONARS Eurasia Policy Perspectives. –Policy Conference September 2012. –IRES The Institute of European, Russian and Eurasian Studies. –P.84-87. 

43. Can there be a Common Ground? The Iranian Nuclear Program in the US-Russia Dialogue//PONARS Eurasia Policy Perspectives. –Policy Conference September 2012. –IRES The Institute of European, Russian and Eurasian Studies. –P.84-87.

44. Сіновець П. Стратегічна стабільність в контексті мінімального ядерного стримування: перспективи роззброєння//Науковий вісник. – 2012.- №22(174) – С.181-195. 

45. Синовец П. Стратегическая ядерная политика России в 1991-2012: теория и практика// Ракетное и ядерное распространение: вызовы 21 века.- Новосибирск, НГТУ, 2013. - P.124-135. 

46. Sinovets P. Three Russian Myths about Iran//PONARS Eurasia Policy Perspectives. –Policy Conference September 2013. –IRES The Institute of European, Russian and Eurasian Studies. –P.69 -72. 

47. Sinovets P. Why Russia Undermines the Norm of Nuclear Disarmament //PONARS Eurasia Memo, December, 2013.

48. Синове П. Россия -США: проблемы и перспективы взаимной конфронтации в военно-стратегической области//Известия УРФУ. – 2013, N4.- P.96-104.

49. Sinovets P. The Soul of Woman in Nuclear Politics //The Bulletin of the Atomic Scientists Roundtable.-  May 15 2014.

50. Sinovets P. Masculine and Feminine – in Balance// The Bulletin of the Atomic Scientists Roundtable.- June 10 .2014. 

51. Sinovets P. Deterrence Coexisting with Disarmament // The Bulletin of the Atomic Scientists Roundtable.- June 30? 2014. 

52. Sinovets P. Woman and Weapons. Redressing the Gender Gap. A Ukrainian Response//The Bulletin of the Atomic Scientists.- 2014.- Vol.70.- N5.-P.20-23.

53. Синовец П. Кто кого? Украинский кризис, санкции Запада и попытки сдерживания России //Россия в глобальной политике. – 1 .11.2014.

54. Sinovets P. Why Did the Bear Become so Belligerent? The Meaning of Ukraine for Russia //PONARS Eurasia website. – 03.03.2015.

55. Becker C, Reisinger H., Sinovets P. Smith-Winsdor B. Ukraine and Its Neighborhood: How to deal With Aggressive Russia//NDC Conference Report. – Research Division, NATO Defense College.-N.02/15.-March 2015.

56. Sinovets P., Renz B. Russia 2015 Military Doctrine and Beyond: threats perceptions,  capabilities and ambitions//NATO Research Paper. – NATO Defense College, Rome –No.117.- July 2015.-12 p.

Монографії

1. Синовец П.А. Двуликий Янус или Теория ядерного сдерживания в 21-м веке.- Одесса: «Феникс», 2008.- 220 с.

2. Сіновець П.А.Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США: проблема стримування//Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія/Рада Нац. Безпеки і оборони  України, Нац. Ін-т пробл. Міжнародної безпеки; відп. редактор Б. О. Парахонський. –К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С.141-156.

3. Сіновець П.А. Міжнародні колізії навколо іранської ядерної програми//Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія/Рада Нац. Безпеки і оборони  України, Нац. Ін-т пробл. Міжнародної безпеки; відп.редактор Б. О. Парахонський. –К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С.320-327.

4. Сіновець П.А., Кушнір Д.В. Україна-Іран//Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія/Рада Нац. Безпеки і оборони  України, Нац. Ін-т пробл. Міжнародної безпеки; відп.редактор Б. О. Парахонський. –К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С.490-497.

5. Sinovets P. Deterrence and the Nuclear Superpowers After the Cold War. - Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. -83 p.

6. Sinovets P. The Wedding Rings of Europe: Some Military Aspects of Euro-Atlantic Integration/De cadencias y disonancias, representaciones alternativas de la integracion regional en el siglo XXI : America Latina, Asia y Europa del Este / adaptado por Nicolas Matias Comini; compilado por Tomas Andres Bontempo. - 1a ed. - Ciudad Autonoma de Buenos  Aires : Universidad del Salvador, 2014. – P. 241-267.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ І СТАЖУВАННЯХ

Червень 7-12, 2001 – Учасник,  симпозіум організації «Жінки в міжнародній безпеці»  (WIIS) : “Держава 21 століття: головні виклики безпеці (Анаполис, Вашингтон, США)

листопад 29 - грудень 3, 2004 – Учасник, міжнародний семінар «Сучасні проблеми безпеки у Східній та Центральній Європі» (Будапешт, Угорщина)

липень 4-8, 2005 – Учасник, міжнародна літня школа «Нерозповсюдження та ЗМУ» ПІР-Центр (Москва, Россия)

травень 12-14, 2006 – Учасник, міжнародный симпозіум «Цивілізація та глобальний світовий лад» (Стамбул, Туреччина)

вересень 18-21, 2006 – Учасник, міжнародна конференція  “Соціально-політична та економічна трансформація тюркських республік Центральної Азії внаслідок дезінтеграції СРСР» (Ізміт, Туреччина)

1.10.-15.12.2006 – Стажування,  ЦДПН ім. Дж. Мартина Монтерейського інституту міжнародних досліджень  (Монтерей, США)

липень 5 -10,  2009 – Організатор і лектор,  міжнародна студентська літня школа: «Україна в системі Глобального ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєннями:                                  Політичний і дипломатичний аспекти ", Одеса, Україна.

серпень 23-28, 2009 – Лектор,  міжнародна студентська літня школа: «Конференція ДНЯЗ 2009: Мирна ядерна енергія і питання роззброєння» (Томськ, Росія)

грудень 3-5, 2009 – Учасник , конференція ЦДПН ім. Дж. Мартина: “Можливості освіти у сфері нерозпосюдження»”, Монтерейський інститут міжнародних досліджень (Монтерей, США)

7-8 червня 2011 – Учасник, «Сучасні тенденції розвитку експортного контролю: Міжнародний і національний виміри» (Київ, Україна)

17-21 липня, 2011 – Учасник,  Щорічний симпозіум Інституту Ядерних матеріалів (Палм-Дезерт, США)                                 

7-8 вересня 2011 – Учасник, 2011 PONARS Eurasia Policy Conference, Вашингтон, США.

7-8 грудня , 2011 – Учасник, «Два десятиліття незалежності: уроки?», Вашингтон, США.

27.01-10.03, 2012 – Учасник “Дослідження інститутів національної безпеки США»,  програма за підтримкою Держдепартаменту США (Амерст, Сан-Дієго, Вашингтон, США)      

червень 11 -16, 2012 – Організатор і лектор,  міжнародна студентська літня школа: «Глобальний ядерний ноль: політичний і технічний виміри» Одеса, Україна.

липень 16-20, 2012 – Учасник,  ОДВЗЯВ Курс “Багатостороння верифікація: колективна безпека і внесок ДВЗЯВ»”, (Відень, Австрія).

вересень 19-21,2012 – Учасник,    Щорічна конференція PONARS Eurasia (Вашингтон, США)

жовтень 5-10,  2012 – Учасник,  Професійний курс з ядерної безпеки для викладачів Лондонський королевский коледж (Лондон, Великобританія)

26 листопада 2012 – Учасник, Конференція з ядерного роззброєння Швеції, Стокгольмський університет (Стокгольм, Швеція)

березень, 16-18, 2013 – Учасник, Академічний семінар  PONARS Eurasia (Вашингтон, США)

травень 22-25,2013 – Учасник, Конференція PONARS Eurasia «Глобальне залучення Росії» (Росія, Санкт-Петербург)

серпень 17-23, 2013 – Організатор і лектор,  міжнародна студентська літня школа: «Глобальне ядерне і ракетне розповсюдження: вплив на Україну» (Одеса, Україна)

вересень, 22-23 , 2013 – Учасник,    Щорічна конференція PONARS Eurasia (Вашингтон, США) 

лютий  24-26, 2014 – Учасник, засідання Спільноти з викладання ядерної безпеки (Відень, Австрія) 

березень, 21-22, 2014 – Учасник, Академічний семінар  PONARS Eurasia (Вашингтон, США)

травень, 20-23, 2014 – Учасник, Академічний форум Організації Договору про Всеосяжну  Заборону Ядерних  Випробувань

серпень, 13-15, 2014 – Учасник, засідання Спільноти з викладання ядерної безпеки (Відень, Австрія) 

вересень, 20-25,2014 – Організатор і лектор,  міжнародна студентська літня школа: “Регіональні аспекти ядерної безпеки і нерозповсюдження” (Одеса, Україна)

вересень 20-23 – Учасник, Європейський Консорціум з Нерозповсюдження ( Брюсель, Бельгія) 

листопад 19-20 – Учасник, Міжнародний проект з ядерної історії ( Прато, Італія).

січень  - квітень 2015 – Стажування у Оборонному коледжі НАТО ( Рим, Італія).

серпень 23-28, 2015 – Організатор і лектор,  міжнародна студентська літня школа: “Сучасні виклики режиму нерозповсюдження: Роззброєння, ядерний ренесанс і конфлікт між Росією та Україною»  (Одеса, Україна)

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

МОВИ:

  • Російська, українська, англійська – вільно.
  • Арабська – читання, переклад
  • Італійська – читання, переклад

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:  

Міжнародна безпека, російсько-американські стратегічні відносини, іранська ядерна програма, ядерне стримування, ядерне нерозповсюдження, контроль озброєннями, теорія  конфлікту