ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Одеський центр з питань нерозповсюдження було засновано за підтримки Шведської агенції радіаційної безпеки в 2015 році.

Витоки

Дослідження проблем нерозповсюдження на кафедрі міжнародних відносин Одеського університету імені І.І. Мечникова було започатковано ще у 1997 році. У червні-липні 1997 року доцент кафедри міжнародних відносин кандидат історичних наук Віктор Глєбов брав участь у інтенсивному семінарі з нерозповсюдження в м. Вашингтон, США. В рамках цього семінару учасники ознайомилися з політикою Сполучених Штатів щодо формулювання та імплементації контролю за озброєнням та ядерним нерозповсюдженням. Також учасники отримали необхідні знання та навички для викладання курсів з розповсюдження зброї масового знищення для студентів університетів.

About us

У 1999 році пан Глєбов проходив стажування в Центрі вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна у м. Монтерей, США в рамках регіональної навчальної програми обміну.

У 2004 році аспірантка кафедри міжнародних відносин Поліна Сіновець захистила дисертацію на тему «Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період». У 2006 році кандидат політичних наук П. Сіновець отримала грант на стажування в Центрі вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна у м. Монтерей, США.

About us

З 2006 року на кафедрі міжнародних відносин ОНУ читається окремий курс «Воєнно-політичні аспекти міжнародної безпеки». Навчальна дисципліна, що була розроблена доцентом кафедри П. Сіновець, присвячена всебічному аналізу ролі воєнно-політичного фактору, і насамперед зброї масового ураження, на розвиток глобального середовища безпеки.

Під її керівництвом у 2007 році розпочав роботу студентський науковий кружок з глобальної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї, засідання якого відбуваються кожного місяця. За підтримки Інституту соціальних наук Одеського національного університету у 2008 році відбулася Всеукраїнська студентська конференція на тему «Ядерний фактор в контексті сучасних викликів глобальної безпеці».

About us

У 2014 році Олександр Чебан, випускник кафедри міжнародних відносин, захистив дисертаційну роботу, що була присвячена ядерному вибору Ірану, аналізу теоретичних та міжнародно-політичних аспектів такого вибору.

Проблеми ядерного стримування, безпеки та нерозповсюдження представлена в численних публікаціях, що розміщені в провідних наукових вітчизняних та закордонних журналах та онлайн-ресурсах, як то Вісник експортного контролю, Индекс Безопасности, Стратегічна панорама, Стратегічні пріоритети, NATO Research Paper, The Bulletin of the Atomic Scientists, PONARS Eurasia Policy Perspectives та ін.. Серед монографічних видань варто назвати монографію П.А. Сіновець «Двуликий Янус або Теорія ядерного стримування у ХХІ столітті», що була надрукована у 2008 році, «Стримування та ядерні наддержави після холодної війни», яка вийшла англійською мовою у 2010 році.

Концепція та мета

Центр створено в результаті систематичної співпраці в галузі освіти між Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова (ОНУ) та Шведської агенції радіаційної безпеки.

У 2006 р. Шведська агенція радіаційної безпеки профінансувала перші стажування в галузі нерозповсюдження для викладачів та аспірантів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова в Центрі вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна у м. Монтерей, США.

У 2009 р. була проведена І Міжнародна Літня школа для студентів, молодих викладачів та експертів.

Всього Шведська агенція та Одеський національний університет провели шість Літніх шкіл з питань нерозповсюдження за участю студентів з України, Польщі, Росії, Грузії та Молдови. Дані літні школи надали можливість підготувати нове покоління експертів у галузі нерозповсюдження.

Метою Одеського центру з питань нерозповсюдження є надання можливості для навчання та проведення досліджень новому поколінню експертів з ядерної безпеки та нерозповсюдження зброї масового знищення в Україні.

Одеський центр з питань нерозповсюдження стане науковою та навчальною основою для студентів і фахівців з Центральної та Східної Європи, а також Чорноморського регіону.

Завданням Одеського центру з питань нерозповсюдження є сприяння розвитку експертизи у галузі нерозповсюдження в Україні, а також Центральній та Східній Європі ів Чорноморському регіоні за допомогою здійснення національного та міжнародного діалогу, проведення освітньої діяльності і наукових досліджень.

Основними видами діяльності Центру є:

  • Освіта і навчання студентів і молодих фахівців;
  • Наукові дослідження, в тому числі проекти;
  • Роз’яснювальна робота в галузі нерозповсюдження для журналістів, студентів вищих навчальних закладів і широкої громадськості;
  • Створення платформи для діалогу та спільних проектів для експертів з університетів та науково-дослідних центрів з України, Європи і США, а також з ядерних і ракетних галузей промисловості та урядових органів.

Консультативна рада Одеського центру з проблем нерозповсюдження

Консультативна рада підтримує та контролює діяльність керівника Центру.

До складу Консультативної ради входять Ігор Коваль, професор, ректор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Голова Ради);

Сергій Галака, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Григорій Перепелиця, професор, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ;

Ларс ван Дассен, керівник Департаменту міжнародного співробітництва та розвитку Шведської агенції радіаційної безпеки;

Сарміта Андерссон, керівник проекту в Секретаріаті з міжнародного співробітництва та розвитку Шведської агенції радіаційної безпеки;

Олена Сокова, колишній виконавчий директор Віденського Центру з питань роззброєння та нерозповсюдження та заступника директора Центру вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері у Монтереї;

Микола Соков, старший науковий співробітник Центру вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері у Монтереї.