Близький Схід та Іран: Публікації

Проблема суспільства та ринку в контексті ядерної програми Ірану: теоретичний аспект

Олександр Чебан

У статті розглядається вплив взаємодії між інститутами ринку та суспільства в Ірані на його ядерну програму, аналізується, як економічні фактори та відношення до них з боку іранського народу обумовлює ядерну політику Тегерану.

Іранська ядерна програма як виклик режиму ядерного нерозповсюдження на Близькому Сході

Олександр Чебан

В статті розглядається можливий вплив подальшого розвитку ядерної програми Ірану на ситуацію із режимом ядерного нерозповсюдження на Близькому Сході, а також аналізуються мож-ливі шляхи вирішення проблеми.

Завантажити

Стратегічна культура як фактор впливу на ядерну політику Ірана

Олександр Чебан

У статті розглядається феномен стратегічної культури як явища, яке впливає на ядерну політику держав, у контексті ядерної програми Ірану. У статті аналізуються культурні, історичні та ментальні фактори, які формують стратегічну культуру Ірану і впливають на прийняття політичних рішень, що стосуються розвитку іранської ядерної програми. На основі аналізу іранської стратегічної культури у статті здійснюється прогноз щодо подальшого розвитку ядерної програми Ірану.

Завантажити

Ядерний нуль в міжнародних відносинах

Олександр Чебан

Стаття присвячена аналізові проблеми ядерного роззброєння, вивченню різних поглядів стосовно ідеї ядерного нуля. В статті також розглянуті можливі заходи зміцнення ядерної безпеки у найближчому майбутньому до реалізації ідеї ядерного нуля.

Завантажити

Ядерні програми Індії та Пакістану: "ефект доміно" чи трансформація режиму нерожповсюдження?

Валерія Лозова

У статті аналізується необхідність у пошуку виходу з кризової ситуації, що склалася з існуванням де-факто володарів ядерної зброї поза «ядерною п’ятіркою», закріпленою ДНЯЗ в режимі нерозповсюдження. Крім того, підкреслюється доцільність вивчення мотивів, що підштовхують країни до набуття і збереження ядерного статусу з метою розробки нових ідей у сфері нерозповсюдження. За підсумками дослідження можна сказати, що між Індією і Пакистаном була створена перша регіональна система ядерного стримування. А Індія, в свою чергу, є, на наш погляд, найбільш цікавим прикладом у якості потенційного піонера нової архітектури ядерного нерозповсюдження.

Завантажити

Причини підписання Женевської ядерної угоди з Іраном у листопаді 2013 р.: теоретичний аспект

Автор: Олександр Чебан

У статті аналізуються причини, які спонукали Іран підписати у листопаді 2013 р. у Женеві тимчасову угоду про обмеження своєї ядерної програми, яка тривалий час була одним із головних джерел нестабільності у світі. Причини підписання Іраном та шісткою міжнародних посередників Женевської ядерної угоди розглядається у статті крізь призму теорії міжнародних відносин, окремі напрями якої пояснюють, чому держави набувають або відмовляються від набуття ядерної зброї.

Завантажити